Pleskavica

www.ficobalet.org/pleskavica2011.htm

Pleskavica je sodobno plesni festival. V tretji ediciji nadgrajuje in poglablja vzpostavljene premise, ki jih je postavila leta 2011, hkrati pa iz eksperimentalnega premika akcent na procesnost in njegovo navezavo na izobraževanje.

Izhodišče Pleskavice 2011  je bilo preizprašati ustaljene festivalske formate in možnosti njegove rekonceptualizacije v njegovi čisti potencialnosti. Umetniški vodje festivala, v sestavi Dragane Alfirević, Gorana Bogdanovskega, Dejana Srhoja, Roka Vevarja in Jasmine Založnik, je drugačen festivalski koncept formirala več mesev.

Pleskavica je tako postala bolj kot materialen kulturni produkt simbolna perspektiva; vpogled v način, kako smo dandanes vajeni delati umetnost in tako v središče postavili procesnost v vsej njeni pestrosti. Oblikovali smo nekaj metodoloških predlogov ter povabili domače in tuje ustvarjalce, da jih nadgradijo in s svojimi lastnimi predlogi sokreirajo festivalski program. Ustvarili smo odprt prostor za kreacijo in izmenjavo, v katero je v desetih festivalskih dnevih vstopilo več kot 100 ustvarjalcev (plesalcev, koeografov, teoretikov, dramaturgov, kritikov) iz domačega in mednarodnega prostora. Pleskavica se je diseminirala v različne ustvarjalne formate, med katerimi so nekateri že zaživeli, medtem ko se drugi šele premišljujejo.

Nekateri začrtani programski premisleki so rezultirali v partnerskih festivalih NOMAD Dance Academy, na festivalih Kondenz (Beograd), LocoMotion (Skopje) in Antistatic (Sofia). Sskozi mrežo Jardin d’Europe pa se znanja in spoznanja diseminirajo tudi k partnerskim organizacijam iz Belgije, Švedske, Izraela, Romunije, in Madžarske.

Osrednje značilnosti Pleskavice 2011 smo označili s sledečimi pojmi: odprtost, procesualnost, eksperimentalnost,  nehierarhičnost, odgovornost, skupno odločanje, kolektivno kuratorstvo in kolektivno avtorstvo.

Pleskavica 2012 sokreira CoFestival kot njen vezni člen in kot prostor srečevanj in pretoka ljudi, idej in projektov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *