Ukrep

Festival plesnih perspektiv Ukrep sta leta 2008 zasnovala Rok Vevar in Sinja Ožbolt. Njegov namen je odziv na potrebe in razvojna vprašanja na področju sodobnega plesa.

 

 

 

 

 

 

 

V središče med drugim postavlja sledeče cilje:

(1) združiti v kreativnem dialogu domače plesne ustvarjalce na začetku njihovih samostojnih poti,
(2) odzvati se na vsakokratne potrebe plesne scene z artikulacijo pogojev za kratkoročni in dolgoročni razvoj vsebin sodobnega plesa v Sloveniji,
(3) postaviti v kreativni dialog umetnike, teoretike in producente sodobnega plesa v Sloveniji,
(4) se disciplinarno izogibati lamentaciji o kulturni politiki,
(5) prizadevati si za decentralizacijo sodobno-plesne scene v Sloveniji z združevanjemplesnih ustvarjalcev iz različnih slovenskih mest,
(6) odpirati nove forme in metode festivalskega programiranja v skladu z vsakokratnimi potrebami,
(7) izzvati reaktivnost sodobnega plesa na umetniške, družbene, politične probleme določenega sodobnega trenutka,
(8) pripraviti sodobni ples določenega trenutka na redifinicijo, reteoretizacijo in reaktikulacijo svojega sodobnega in emancipatornega modusa ter
(9) s selekcijami, strategijami in ukrepi artikulirati vznikajoče fenomene sodobnega plesa na enem mestu.

V letu 2012 svoj pogled usmerja navzven v želji nagovora šišrega občestva in sicer tako, da bo svoje projekte iz zaprtih prostorov popeljal na ulice, vrtove, nabrežja v želji vzpostavitve dialoga kot tudi odkrivanja drugačnih možnih pogledov na samo mesto in njegove potencialnosti. Tematsko se dotika vprašanja mapiranja in gibanja v mestu; pod drobnogled jemlje socialne dinamike, socialne koreografije, posveča se odnosom med korakom, gibom in plesom, gledanim in videnim, delanim in ustvarjenim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *