Letos bo v znamenju sodobnega plesa že september!

Viktor Gårdsäte: Performance GRIND by Jefta van Dinther, Minna Tiikkainen and David Kiers

CoFestival, mednarodni festival sodobnega plesa, se bo letos odvijal od 16. do 24. septembra na različnih ljubljanskih prizoriščih. Postregli vam bomo z mednarodnimi in domačimi produkcijami, umetniškimi delavnicami, predstavitvami, pogovori in filmskim večerom.

CoFestival 2017 je stičišče umetniške in produkcijske moči Kina Šiška ter Nomad Dance Akademije in sodelovanja s partnerji doma ter na tujem.

Z veseljem že lahko potrdimo prihod sledečih umetnic_kov: Doris Uhlich, Christos Papadopoulus, Martin Nachbar, Barbara Matijevic, Jefta van Dinther, Mateja Bucar, Rodrigo Sobarzo de Larraechea, Samuel Lefeuvre, Andrea Bozic, Willi Dorner, Andreja Rauch Podrzavnik, Jana Jevtovic, Celine Larrere, Jack Walsh in Magdalena Chowaniec.

V sodelovanju s festivalom Spider pripravljamo tudi premierno uprizoritev predstave Chorus avtorjev Žigana Kranjčana, Gašperja Kunška in Jana Krmelja.

Za najnovejše informacije in najave nam lahko sledite na Facebooku.

Utrinki s CoFestivala 2016

Zaključek CoFestivala

Zaključni del CoFestivala prinaša tudi festivalske vrhunce. Z vidika telesnega nasilja v sodobni družbi se ukvarja predstava mladih nemških umetnikov Verene Billinger in Sebastiana Schultza Nasilni dogodek, v petek 2. 12. 2016 v LGL Odru pod zvezdami. Tradicionalne obrazce plesnih kolektivov pod optiko korporativne ekonomske eksploatacije z antropološkim pristopom koreografsko raziščeta Amanda Piña in Daniel Zimmerman v predstavi Ples in upor iz serije Ogrožena človeška gibanja v soboto 3. 12. in nedeljo 4. 12. 2016 v Kinu Šiška.

Predstava Približevanja #5 nemško-srbskega tandema Martina Sonderkampa in Darka Dragičevića nam razodene, da družbenega in političnega prostora ali prostora emancipacije ni mogoče razumeti brez temeljnega razumevanja posebnosti fenomenoloških – materialnih dinamik (individualnih ali mnoštvenih) teles v odnosu do kraja in njegove utilitarnosti (prostora), pa bon a sporedu v soboto 3.12.2016 v KC Tobačna.

Ne zamudite vikenda s CoFestivalom.

CoFestival 2016 – vstopnice že v prodaji!

Z veseljem vas obveščamo, da so vstopnice za dogodke CoFestivala in CoFestivalska vstopnica za vse predstave že v prodaji na Eventimovi spletni strani in Eventimovih prodajnih mestih.

Cena festivalske vstopnice: 30 EUR

Več informacij o vstopnicah>

CoFestival 2016 – mednarodni festival sodobnega plesa

Ljubljana, 25. 11.–4. 12. 2016

Letošnji CoFestival − mednarodni festival sodobnega plesa – predstavlja serijo vrhunskih tujih in domačih sodobnoplesnih del in dogodkov, ki se na različne načine ukvarjajo z vprašanji kolektivnosti in individualnosti ter njunimi simptomi na prepustni meji med javnim in zasebnim, da bi tako prevprašali potenciale novih družbenih kohezivnosti. Program festivala so ustvarili interesi in ambicije njegovega umetniškega odbora, ki ga zanimajo sodobni pristopi h koreografskim praksam in načini, kako komunicirajo z javnostjo in občinstvi. Program festivala je − tako kot vselej doslej − ustvarjen kolektivno, konsenzualno, zastavljen je problemsko.

CoFestival je nastal iz sklepnih produkcij pod skupnim naslovom Kratki rezi (Short Cuts) izobraževalnega cikla Nomad Dance Academy, ki je potekal med letoma 2008 in 2010 v Ljubljani. Ker so že zadnji kratki rezi spontano prešli v obliko razširjenega mednarodnega festivalskega programa, smo se leta 2011 odločili za festival Pleskavica, na katerem smo v dvorani in drugih prostorih Dijaškega doma Tabor gostili 36 tujih umetnikov in strokovnjakov, ki delujejo na področju sodobnih koreografskih praks. S Pleskavico 2011 smo iniciirali izvirno, participatorno in inkluzivno obliko festivalskega programa in koreografskega dela na robu drastičnih finančnih rezov za kulturo. Leta 2012 smo morali zato povezati več festivalov in mednarodnih programov, ki smo jih ustvarjali ali v njih sodelovali na sodobnoplesnem področju: Pleskavico (Fičobalet in NDA Slovenija), Ukrep, festival plesnih perspektiv (PTL z Roko Vevarjem, Sinjo Ožbolt in Živo Brecelj), aktivnost mreže EDN z evropskim projektom Modul Dance (Kino Šiška z Goranom Bogdanovskim, Mitjem Bravharjem in Simonom Kardumom) in aktivnost regijske mreže Nomad Dance Academy (Dragana Alfirević, Dejan Srhoj, Goran Bogdanovski, Jasmina Založnik in Rok Vevar). Nastal je CoFestival, ki je v letih od 2012 do 2014 doživljal blago rast in spremembe in se leta 2015 skonsolidiral v trenutno edini resni mednarodni sodobnoplesni festival pri nas. Vsebinsko in finančno smo v teh letih naredili programski in produkcijski čudež.

Letošnji Letosnji festivalski program smo sestavili tik pred objavo rezultatov državnega financiranja. Takrat je postalo jasno, da se je sodobni ples v Sloveniji znašel v najmračnejšem letu, odkar imamo samostojno državo. Stanje pri nas namreč meji na javni izbris te umetniške prakse. Področje sodobnega plesa v Sloveniji je postalo brutalno segregirano zaradi odsotnosti strokovnih kriterijev, zaradi odsotnosti, ki v resnici odloča o pravici do dela. Za naše ustvarjalno področje bo to imelo dolgoročne posledice. To moramo vedeti. Umetniška ekipa CoFestivala s programsko usmeritvijo in delom vztraja pri strateški krepitvi področja, in tako kanimo ravnati tudi v prihodnje. Naše taktike se utegnejo tudi nekolikanj zaostriti.

cofestival-2016-fb-cover-01

Letošnji CoFestival prinaša koreografsko masovko Kolektivni poskoki uveljavljene nemške koreografinje Isabelle Schad, v kateri koreografinja prevprašuje emancipatorne potenciale mnoštvenega plesnega telesa. Tradicionalne obrazce plesnih kolektivov pod optiko korporativne ekonomske eksploatacije z antropološkim pristopom koreografsko raziščeta Amanda Piña in Daniel Zimmerman v predstavi Ples in upor iz serije Ogrožena človeška gibanja. Z vidiki kolektivnosti in estetike se na različne načine ukvarjata predstavi Gorana Bogdanovskega 2:0, ki pomeni vrnitev k razseljenemu baletno-nogometnemu kolektivu iz leta 2000, s katerim je koreograf v ljubljanski operi predstavil svojo sodobno baletno uspešnico 1:0, ter španskega plesalca in koreografa Alberta Quesade, ki se v Solu na Bacha in Glenna ukvarja s koreografsko proceduralnostjo, s katero je koreografovo instanco v novejši plesni zgodovini nadomestila egalitarna raba plesnih partitur in s tem de-hierarhizirala koreografsko polje plesnega modernizma. Z vidiki telesnega nasilja v sodobni družbi se ukvarja predstava mladih nemških umetnikov Verene Billinger in Sebastiana Schultza Nasilni dogodek, v kateri se oblike sodobne spektakularne telesne brutalnosti analizirajo v različnih oblikah mediatizacije, flamsko- portugalski duet Še vedno te prenašam Pietera Ampeja in Guilherma Garrida pa razstavlja nasilnost moškega prijateljstva v okviru heteronormativnosti. Performans domače umetnice Bare Kolenc z naslovom Retorika − Zasebne misli problematizira institucijo sodstva in pravne retorike v razmerju do odmerjene retorične funkcije, ki je znotraj sodnega aparata dodeljena posamezniku, predstava Samo moje srbskih plesalcev, performerjev in koreografov Igorja Koruge in Ane Dubljević pa se na pretresljiv način ukvarja z oblikami sodobne psihopatologije ter hkrati zastavlja vprašanje, ali izstop iz privatnega razreševanja sistemskih protislovij lahko privede do nove družbene konsolidacije.

Predstava Približevanja #5 nemško-srbskega tandema Martina Sonderkampa in Darka Dragičevića nam razodene, da družbenega in političnega prostora ali prostora emancipacije ni mogoče razumeti brez temeljnega razumevanja posebnosti fenomenoloških – materialnih dinamik (individualnih ali mnoštvenih) teles v odnosu do kraja in njegove utilitarnosti (prostora), solo Roberte Milevoj z naslovom Spet Roberta pa si s tankočutno plesno ekspresivnostjo zastavi vprašanje, ali je med naravnim in umetnim prostorom ob eskapizmu možna še kakšna sprava in stik.

Spremljevalni program se bo ukvarjal z razširjenimi pogledi na pojem koreografskega, plesnega in kulturnega dela ter s časovnimi (zgodovinskimi) telesnimi in umetniškimi sledmi. Zgodovinske plesne kontekste in skupnosti bosta naslavljala razstava Ksenija Hribar: med britanskim in slovenskim sodobno plesnim kontekstom ter strokovno srečanje Arhiviranje koreografskih praks v okviru programa Nomad Dance Institute. Z različnimi fenomeni akumulacij časa v telesih se bomo ukvarjali z Martinom Sonderkampom in Darkom Dragičevićem na delavnici Podaljševanja #1, ob filmu Michaela Maurissensa Telo kot arhiv in v pogovoru s plesnim dramaturgom Guyom Coolsom na predstavitvi njegove nove knjige Imaginative Bodies. Nina Božič Yams in Dejan Srhoj bosta na delavnici Uporaba koreografskih orodij v organizacijskem kontekstu sodobni ples skušala razširiti na druga polja družbenih dejavnosti, vsi skupaj pa se bomo na predstavitvi knjige Franca Berardija Bifa z naslovom Kognitarci in semiokapital, ki bo kmalu izšla pri Zavodu Maska, s Katjo Čičigoj poukvarjali s perečim vprašanjem prekarnega dela.

Pred nami je torej 5. izdaja z imenom CoFestival in 9. izdaja našega skupnega dela. CoFestival, mednarodni festival sodobnega plesa, razumemo kot koreografsko manifestacijo aktivnega državljanstva in umetniško konsolidacijo razlik, ki terjajo dogovarjanje, argumentiranje, pogajanje o načinih sobivanja in vsakokratni posluh za drugega. Izhajamo iz razširjenega pojmovanja koreografskih praks kot specifičnega umetniškega delovanja in širokega naziranja koreografskega in plesnega dela, ki ni povezano zgolj s proizvodnjo odrskih del, ampak tudi z načini produktivnosti in predvsem ustvarjalnosti, ki ne težijo izključno k ustaljenim oblikam kulturnega produkta in se običajno odvijajo izven javnega, četudi odločilno vplivajo na načine dela in mišljenja plesa in koreografije. Za nas je izjemno pomembno procesno, kontinuirano, dolgoročno in poglobljeno delo na področju koreografskih praks in njihove kulture, pa tudi na širšem področju kulturne produkcije. In takšno delo še posebej podpiramo. Zavedamo se domače erozije kulturnega in koreografskega konteksta, ki načenja ustvarjalne procese predvsem zaradi negotovih dostopov do finančnih virov in drastičnih zaostritev preživetvenih modalitet umetnikov in ustvarjalcev. Če je sodobni kapitalizem v svoji pretežni meri podvržen produkciji subjektivitet, kar posledično pomeni tudi proizvodnjo individualnosti in imunitarnih strategij posameznih izoliranih entitet (posameznikov ali skupnosti), se mu v okviru CoFestivala upiramo s spodbujanjem intersubjektivnosti, drugačnih odnosov, ki jih razumemo kot predpogoj za formiranje (umetniške, kulturne) skupnosti, mišljenja skupnega in načinov sobivanja. Naše skupno delo je polno pogajanj, nesoglasij, argumentacij in upravljanja razlik, a vse to razumemo kot proces svojega skupnega in individualnega zorenja in učenja. V tem vidimo izzive in užitke. Čas, ki je povezan z našim skupnim delom, hkrati razumemo tudi v zgodovinskem smislu: kot proces razrednega boja, v katerem se je ob ostalih kulturnih in umetniških spremembah močno spreminjal tudi sodobni ples in koreografske prakse, zato je njihovo umeščanje v širši zgodovinski kontekst nekaj, s čimer želimo nadaljevati. Želimo si, da bi se naši gledalci zavedali, da je v ples naseljen obsežen čas zgodovine.

Želimo vam obilo užitkov ob ogledu predstav, veliko smiselnih vprašanj, ki se bodo ob tem porodila, na filmskih projekcijah, diskusijskih dogodkih, predavanjih in delavnicah bi vas radi videli v čim večjem številu, zatorej: podružite se z nami in sobivajte z našim CoFestivalom.

Za solidarnost, človeškost in medsebojno ljubezen!

Ekipa CoFestivala

 

Darko Dragičević & Martin Sonderkamp: Podaljševanja #1

Delavnica

Delavnica: 28.11- 3.12.2016, 10:00-16:00, Galerija Tobačna 001

Predstavitev delavnice: 4. 12., 19:00, Galerija Tobačna 001

Delavnica je namenjena študentom in profesionalcem iz področja vizualnih umetnosti, filma, performansa, plesa, literature in medijskih umetnosti.

Cena delavnice: 50 EUR
Prijave sprejemamo na: jasmina.zaloznik@gmail.com
*Število udeležencev je omejeno na 10.

Na delavnici bosta vizualni umetnik vizualni umetnik Darko Dragičević in plesalec ter koreograf Martin Sonderkamp delila metode in postopke dela, ki sta jih razvijala v raziskavi in procesu dela na predstavi Approximations.

Je mogoče prostor aktualizirati? In kako?

Da bi se odgovoru lahko približali je potrebno ponovno premisliti koncept prostora in telesa. Preseči je torej potrebno zgolj materialnost prostora in telesa ter jo premisliti v odnosu do njune družbene in politične postati. Specifičnost teles skupaj s prostorskimi lastnostmi in njihovim medsebojnim razporejanjam namreč soustvarja pogoje delovanja in ustvarja pogoje in načine njihovega (so)bivanja.

Na delavnici bodo udeleženci raziskovali pogoje predstavljanja teles v prostoru. Raziskovali bodo načine razpiranja prostorov teles v njihovo notranjost in postopke transformacije zunanje podobe telesa. Več>

Uporaba koreografskih orodij v organizacijskem kontekstu

EDN delavnica v okviru CoFestivala 2016

25.-28.11.2016 

Na podlagi preteklih izkušenj pri nudenju okvira za uporabo koreografskih, plesnih in sodobnih uprizoritvenih umetnostnih metodologij v postopkih vodenja ter menedžmenta (predvsem v poslovnem sektorju in za odločevalce na področju kulturne politike), ponujamo sledeči tridnevni format.

Skupina 12-15 sodelujočih, članov EDN, umetniških vodij, menedžerjev, kustosov, umetnikov in organizatorjev, bo lahko v Kinu Šiška v obliki laboratorija/delavnice/ateljeja raziskala, kako delovne metode plesalcev in koreografov uporabiti pri delovnih zadolžitvah vodstva plesne hiše ali dolgotrajnega projekta.

Uporabili bomo pristope iz improvizacije, somatske prakse in kompozicijo ter razvili posebna orodja za razmislek o temah, kot so kreativno vodenje, pospeševanje procesov, navdih, ideje, osredotočenost, organizacija in odločanje. Več>

 

Najavljamo CoFestival 2016!

25. 11. – 4. 12. 2016

Na različnih ljubljanskih lokacijah se bo odvijala že četrta edicija CoFestivala. Letošnji mednarodni plesni festival odpira tematiki Plesa in Upora. Osmišlja tudi Skupnosti, kar se nanaša na nestrukturirano stanje, v katerem so vsi člani skupnosti delijo skupno izkušnjo, običajno skozi obred prehoda.

Z različnimi projekti se bodo predstavili domači in tuji koreografi in umetniki, med drugimi tudi Goran Bogdanovski, Igor Koruga, Ana Dubljević, Roberta Milevoj, Pieter Ampe, Guilhermo Garrido, Albert Quesada, Michael Turinsky, Isabelle Schad, Amanda Pina, Daniel Zimmerman, Bara Kolenc, Dejan Srhoj, Nina Božič, Martin Sonderkamp, Darko Dragičević, Verena Billinger in Sebastian Schulz.

V sklopu festivala bo predstavljen tudi razstavni projekt Roka Vevarja Ksenija Hribar Od LCDT do PTL.

Produkcija: Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija
Lokacije: Kino Šiška, LGL, Galerija Tobačna 001

Facebook CoFestival>

dancereistance-copy

Foto: Dance&Resistance: Nadaproduction

 

Utrinki s CoFestivala 2015

Ko ste že mislili, da je konec – nekaj utrinkov z našega so-bivanja naCoFestivalu 2015. Uživaj in deli jih.

 

 

Kino Šiška – član Evropske plesne mreže EDN

Kino Šiška je vključen v Evropsko plesno mrežo EDN (European Dancehouse Network) – omrežje 35 evropskih plesnih hiš iz 22 držav, ki si na podlagi zaupanja in sodelovanja delijo skupno vizijo razvoja plesne umetnosti prek državnih meja. Glavni cilj mreže EDN je sodelovanje pri doseganju trajnostnega delovanja plesnega sektorja in povečanje pomembnosti raznolikosti plesnega plesa znotraj plesne javnosti.

Plesne hiše imajo infrastrukturo za produkcijo, raziskovanje in predstavljanje plesa, podporne sisteme za profesionalne koreografe in plesalce, poleg tega pa pod neodvisnim umetniškim vodstvom izvajajo javni mandat. Vzporedno s stalnim letnim programom organizirajo izobraževalne in vključevalne dejavnosti ter se redno posvečajo plesu in sorodnim področjem tako v lokalnem kot mednarodnem smislu.

EDN je vse od ustanovitve leta 2009 krovna organizacija za različne projekte sodelovanja, kot so modul-dance, EVDH – European Video Dance Heritage, Léim, Communicating Dance, Chin-A-moves, Kore-A-moves in Dance Dialogues Africa. Nekatere od teh je omogočila podpora evropskega programa Kultura. Ob ohranjanju individualnih posebnosti in razlik ter horizontalnem delovanje na področju metod in vaje vsi člani sodelujejo med seboj pri spodbujanju koncepta raznolike Evrope, zagotavljanju trajnostne prihodnosti za plesni sektor in krepitvi njegovega pomena.

cb logo  LOGOTIPAEDNEU