Delavnica

Delavnica: 28.11- 2.12.2016, 10:00-16:00, Galerija Tobačna 001

Predstavitev delavnice: 4. 12., 19:00, Galerija Tobačna 001

Delavnica je namenjena študentom in profesionalcem iz področja vizualnih umetnosti, filma, performansa, plesa, literature in medijskih umetnosti. FB dogodek>

Cena delavnice: 50 EUR
Prijave sprejemamo na: jasmina.zaloznik@gmail.com
*Število udeležencev je omejeno na 10.

Na delavnici bosta vizualni umetnik vizualni umetnik Darko Dragičević in plesalec ter koreograf Martin Sonderkamp delila metode in postopke dela, ki sta jih razvijala v raziskavi in procesu dela na predstavi Approximations.

Je mogoče prostor aktualizirati? In kako?

Da bi se odgovoru lahko približali je potrebno ponovno premisliti koncept prostora in telesa. Preseči je torej potrebno zgolj materialnost prostora in telesa ter jo premisliti v odnosu do njune družbene in politične postati. Specifičnost teles skupaj s prostorskimi lastnostmi in njihovim medsebojnim razporejanjam namreč soustvarja pogoje delovanja in ustvarja pogoje in načine njihovega (so)bivanja.

Na delavnici bodo udeleženci raziskovali pogoje predstavljanja teles v prostoru. Raziskovali bodo načine razpiranja prostorov teles v njihovo notranjost in postopke transformacije zunanje podobe telesa.

Vsako telo v prostoru pusti za seboj sledi, ki jih prihod novega telesa transformira. Tako bodo sledi predstave Approximations #6 služile kot vstopna točka udeležencem delavnice, ki bodo s svojimi telesi prostor transformirali, ga naselili z novimi pomeni, z novimi znaki, z novim izkustvom.

Delavnica odpira heterogene metode dela; pisanje, vizualna komunikacija, kartografija in koreografski scenarij za telesa, pri čemer je osredotočena na raziskavo odnosov med materialnim in senzornim zapisom.

Delavnica je namenjena študentom in profesionalcem iz področja performansa, vizualne umetnosti, plesa, medijskih umetnosti in literature.

Organizacija: Kino Šiška in NDA.