Slovensko mladinsko gledališče, torek,  19. 9. 2017, ob 20:00
Vstopnina: 7/9 EUR
Trajanje: 50 min
Facebook dogodek>

Zabavna in premišljena dramaturško-koreografska serialka za laptop in človeško telo, v kateri hrvaška koreografinja in performerka Barbara Matijević s svojim telesom do celovitosti (telesne podobe) dopolnjuje izbor posnetkov z Youtuba, nas nagovori na več ravneh: kot »sprožilec fikcije, zaloga znakov in njihovih pomenov, sklad izrekov, ki obiskovalca ali uporabnika postavljajo pred vajo informacijske obdelave, razpete med fragmentirano empirično neposred(ova)nostjo in hiper abstrakcijo.« Ta preprosti performativni predlog postane pogoj za malo ali veliko dramo, za konfrontacijo med virtualnim svetom in stvarnostjo telesne (samo)zaznave, za spoj prostorskih in časovnih premestitev, za spoj mediatizirane (dvodimenzionalne) in neposredne (prisotne) telesne podobe. »Rezultat je vrtoglava hibridna izkušnja, področje nerazloč(e)nosti, ki ga ustvarja sama logika videov, razpeta med banalnostjo vsakdanjih položajev, gibanj in predmetov in možnost njihove preobrazbe v nova orodja samo-pripovedi.« Barbara Matijević, ki je ljubljanskemu občinstvu znana po sodelovanju s kolektivom Via Negativa, se s predstavo Zlivanje, zadnjim delom trilogije z naslovom Teorija performansa prihodnosti ali Je morda edini način, da se izognemo masakru, prevzem njegovega avtorstva? (vanj spadata še Jaz sem 1984, 2008, Skladbe, 2009), ljubljanskemu občinstvu kot samostojna avtorica (natančneje kot soavtorica z Giuseppejem Chicom) predstavlja prvič.

Avtorja scenarija in režiserja/Written and Directed by: Giuseppe Chico, Barbara Matijević

Nastopajoča/Performer: Barbara Matijević

Dramaturško svetovanje/Dramaturgical Assistance: Saša Božić
Produkcija/Production: 1er Stratagème and De facto

Koprodukcija/Coproduction: Kaaitheatre (Brüssel), UOVO (Mailand)

 

www.premierstratageme.net