Moderna galerija, avditorij, četrtek, 21. 9. 2017, od 14:00 do 18:00 (Odprti atelje)
Vstop prost
Trajanje: 240 min
Facebook dogodek>

Trajanje − Minevanje je »sklop petih kompozicijskih predlogov, ki delujejo kot gibajoča se zvočna slika. Obiskovalca vodimo skozi prostor, pri čemer vstopi v čutne modulacije, ki jih gleda in posluša, hkrati pa sooblikuje. Dogajanje je osredotočeno na lastnosti in konture giba, ki mu je čas odmerjen, ter na spremenljiva razmerja med zvočnim in imaginarnim prostorom in prostorom kadra,« pravi koreografinja Andreja Rauch Podrzavnik. Avtorica trajanja ne razume kot statične spokojnosti ali obmirovanja, saj se v njem izvršijo vse premene gibanja, vključno z njegovim izginotjem. »Trajanje ni zanikanje gibanja, tudi ne zanikanje (za)časnosti (plesa),« pravi. Blaž Lukan je zapisal: »Čas skozi trajanje šele postaja čas. Manj znotraj slik kakor v prehodih med njimi. Natančneje: v neki točki, ki ni niti slika niti prehod, temveč neke vrste kavelj, ki drži sliko pritrjeno na čas.« Kavelj je torej pogoj, da si trajanje izobesimo v prostor kot sliko časovne razvidnosti. Zdi se, da je za to potrebno okolje, situacija.

 

Koreografija/Choreography: Andreja Rauch Podrzavnik

Soustvarjalci in izvajalci/Cocreators and performers: Josip Maršić (zvok/sound), Henry Montes in/and Andreja Rauch Podrzavnik (gib in prostor/movement and space), Nada Žgank (fotografija/photography), Jaka Šimenc (prostor/space)

Produkcija/Production: Federacija

V sodelovanju z/In Collaboration with: MG+MSUM

Projekt je finančno podprla Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo/Project was financially supported by Municipality of Ljubljana – Department for Culture

 

Dogodek so omogočili: