Kino Šiška, Katedrala, četrtek, 21. 9. 2017, ob 19:00
Vstopnina: 7/9 EUR
Trajanje: 50 min
Facebook dogodek>

Foto: Anna van Kooij

Hrvaška koreografinja iz Amsterdama Andrea Božić v svojem delu Po Triu A uporabi kanonično plesno delo Yvonne Rainer, za katerega je težko reči, ali je to koreografija ali zgolj njen fragment (delec), trio ali solo, plesna partitura ali vsota vseh njenih različnih utelešenj in realizacij, realizacij v različnih medijih, koreografski potaknjenec, ki se je doslej znašel v celi vrsti različnih umetniških, družbenih in političnih situacij in kontekstov, oziroma najreprezentativnejši destilat ameriškega postmodernega plesa. V resnici vse to in še več. Trio A je nekaj, kar vztraja. Resnični mnoštveni ali serialni primerek plesnega ali koreografskega dela v najširšem pomenu te besede. Po Triu A, kot pravi avtorica, ni rekonstrukcija, temveč dialog, v katerem naslavlja pojem rabe, prenosa in kopiranja kot neposredno odvisnega od specifičnega konteksta, v katerem gostuje, in zato negotovega, spremenljivega, pregibnega. Več kot petdeset let po nastanku Trio A vstopi v plesno delo Andree Božić, vendar tokrat z novimi tehnologijami, ki jih je Rainerjeva nenazadnje začela uporabljati prav v času njihovega nastanka.

Koncept in koreografija/Concept and choreography: Andrea Božić

Koncept, video in izvedba/Concept, video and live performance: Julia Willms

Glasba, zvočna instalacija in izvedba/Music, sound installation and live performance: Robert Pravda

Ples/Dance: Izvirna predstava je bila ustvarjena v sodelovanju s plesalcema/The original performance was made in collaboration with dancers Dereck Cayla in/and Neda Hadji-Mirzaei

Izvedba na CoFestivalu/Performed at CoFestival by: Kaja Lorenci, Snježana Premuš

Oblikovanje svetlobe/Lighting Design: Henk Danner

Tehnična izvedba/Technical execution: Nico van der Vegte

Produkcija/Production: International Choreographic Arts Centre Amsterdam

Koprodukcija/Co-producers: Frascati, naročilo in koprodukcija/commissioned and co-produced by Cover#2 Festival

 

Naslov izvirne predstave/Title of the original piece: Trio A (1966) in Manifesto Proti / and No Manifesto (1965)

Koreografija/Choreographer: Yvonne Raine

 

www.andreabozic.com

 

Dogodek so omogočili / The event was enabled by: