CoFestival  CREDITS

Umetniški odbor / Artistic Board: Dragana Alfirević, Mitja Bravhar, Dejan Srhoj, Rok Vevar, Jasmina Založnik

Produkcija / Production: Dragana Alfirević, Mitja Bravhar, Rok Vevar, Jasmina Založnik
Organizacija / Organization: Dragana Alfirević, Mitja Bravhar, Andreja Bolčina, Almedina Meštrovac
Odnosi z javnostmi/ Public Relations: Rok Avbar
Tehnični vodja / Technical Director: Matej Bobič
Prevod materialov / Translation of Materials: Suncan Patrick Stone, Urban Belina
Urednika kataloga / Catalogue Editors: Rok Vevar, Jasmina Založnik
Lektura materialov v slovenščini / Slovenian Proofreading of Materials: Iztok Ilc
Spletni urednik in družbena Omrežja / Web Editor and Social Media
: Daniel Sheppard
Fotodokumentacija / Fotodocumentation: Urška Boljkovac
Videodokumentacija / Videodocumentation: Matej Marinček
Prostovoljci/Volunteers: Ana Gaja Boc, Sara Bertoncelj, Ajda Tomazin
Oblikovanje / Design
: Dorotea Škrabo
Spletno programiranje / Web-programming: Seolution.net

Kino Šiška je član mreže EDN. / Kino Šiška is a member of EDN network.

Pridružujemo si pravico do spremembe programa. / We reserve the right to change the programe.

Za vizualno podobo festivala je uporabljena fotografija iz predstava Opus ©Miltos Athanasiou / For the visual identity, we used photo from the performance Opus ©Miltos Athanasiou