Mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival tudi v tokratni ediciji ponuja nabor raznolikih umetniških pristopov, s katerimi želimo intervenirati v polje pogleda v želji, da kolektivno reflektiramo imaginarne figure, s katerimi se družbeno prozivaja in konstitutira.

Dogodki, ki jih na festivalu predstavljamo, se vsak na svoj način vpisujejo v teme sobivanja in s tem ustvarjajo pogoje novim estetikam. Z njimi prevprašujemo ranljivost golih teles brez ideologije in provokacije (Doris Uhlich: More Than Naked), pozicijo marginaliziranih skupin v družbi (Per.Art: Prazen glas; Igor Koruga: Exposé), pozicijo gracioznih in pogosto neslišnih glasov balerin (Forum za novi ples in Minja Bogavac: Balerine), izpostavljamo improvizacijo kot orodje, postopek in uprizarjanje (delavnica in predstava Andrew Morrish: Oh Well Part 5; Aleksandra Janeva Imfeld: Move-r); arhiviranje kot umetniški proces (Fabián Barba: Plesni večer Mary Wigman) v relaciji do arhiviranja umetniških procesov (Nomad Dance Institute: Arhiviranje koreografskih postopkov v regiji in delavnica z Danielo Hahn; Predstavitev nove številke revije Maska: Dokumentacija in uprizarjanje (št. 172–174)). Premišljujemo festivale kot tisto polje, ki vse bolj zahteva premislek v obliki (samo)kritike in s tem odpira možnost premisleka o njegovih potencialih ter ustvarjanja pogojev drugačnega delovanja (Ivana Vaseva in Biljana Tanurovska – Kjulavkovski: Kako ustvariti festival za 100 in 1 milijon eurov). Pozabiti ne smemo na umetnike, na njihovo ranljivo pozicijo, ki je lahko enako marginalna, izpodrinjena in izkrivljena, kar se še posebej razkrije s časovnim odmikom in v tematizaciji perečih družbenih tem. Festival tako zaključujemo s filmskim popoldnevom (Nicholas Kaufmann, Wilhelm Prager: Wege zu Kraft und Schönheit – Ein Film über Körperkultur; Stefano Liberti, Andrea Segre: Zaprto Morje), s katerim želimo odpreti debato in skupaj z občinstvom premišljevati možne odprte relacije, povezave in mesto našega lastnega bivanja.

S festivalom izpostavljamo pozicije, v katerih se estetika predstave kot tudi njen nosilen element giba razkrivata kot izmuzljiva, festival pa s tem izpostavljamo predvsem kot prostor srečanja in tudi kot možnost sobivanja različnih političnih stališč in ne le kot infantilno občudovanje ‘popolnega telesa’ in plesne tehnike.

Ekipa CoFestivala, Kina Šiška, Nomad Dance Academije se s sopodporo festivalskih partnerjev in z oblikovanim programom giblje na presečišču družbe in umetnosti, ki ga razume tudi kot možen korak k dejanskemu so-bivanju.

Produkcija in realizacija: Center urbane kulture Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija

Umetniško vodstvo: Dragana Alfirević, Goran Bogdanovski, Mitja Bravhar, Dejan Srhoj, Rok Vevar, Jasmina Založnik