Najavljamo CoFestival 2016!

25. 11. – 4. 12. 2016

Na različnih ljubljanskih lokacijah se bo odvijala že četrta edicija CoFestivala. Letošnji mednarodni plesni festival odpira tematiki Plesa in Upora. Osmišlja tudi Skupnosti, kar se nanaša na nestrukturirano stanje, v katerem so vsi člani skupnosti delijo skupno izkušnjo, običajno skozi obred prehoda.

Z različnimi projekti se bodo predstavili domači in tuji koreografi in umetniki, med drugimi tudi Goran Bogdanovski, Igor Koruga, Ana Dubljević, Roberta Milevoj, Pieter Ampe, Guilhermo Garrido, Albert Quesada, Michael Turinsky, Isabelle Schad, Amanda Pina, Daniel Zimmerman, Bara Kolenc, Dejan Srhoj, Nina Božič, Martin Sonderkamp, Darko Dragičević, Verena Billinger in Sebastian Schulz.

V sklopu festivala bo predstavljen tudi razstavni projekt Roka Vevarja Ksenija Hribar Od LCDT do PTL.

Produkcija: Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija
Lokacije: Kino Šiška, LGL, Galerija Tobačna 001

Facebook CoFestival>

dancereistance-copy

Foto: Dance&Resistance: Nadaproduction

Utrinki s CoFestivala 2015

Ko ste že mislili, da je konec – nekaj utrinkov z našega so-bivanja na CoFestivalu 2015. Uživaj in deli jih.

 

 

Javno povabilo za zbiranje predlogov za so/financiranje produkcije sodobnoplesne predstave v okviru projekta Kulturni evro

Center urbane kulture Kino Šiška poziva ustvarjalce k oddaji predlogov za so/financiranje produkcije sodobnoplesne predstave v okviru kulturnega evra. Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 29 let, in ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh (2) evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec Kina Šiške, zapisan na listi gostov, na listi novinarjev, je imetnik letnega vabila ali prejemnik nagradne vstopnice. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu, ves zbrani znesek se nameni izbranemu ustvarjalcu. Vloga za prijavo naj vsebuje:

– kratek opis ali video predstavitev prijavljenega projekta,
– kratko biografijo ustvarjalca,
– portfolio/posnetke dosedanjih koreografij,
– osnovne kontaktne podatke (ime, naslov, datum rojstva, e-pošta).

Finančni izkupiček je zaradi inovativnega zbiranja sredstev težko napovedati. Na podlagi izkušenj preteklega leta bo končna vsota okoli 6000 evrov.

Rok za oddajo projektov je 17. april 2016. Sredstva bomo izbranemu ustvarjalcu podelila februarja 2017. Predloge pošljite po elektronski pošti na info@kinosiska.si (zadeva kulturni evro 2016).

Izbranega ustvarjalca ali tri finaliste bo določila 3-članska žirija v sestavi Nika Arhar, plesna kritičarka in novinarka, Rok Vevar, dramaturg in plesni teoretik, in Mitja Bravhar, predstavnik Kina Šiška, dokončni izbor pa donatorji z neposrednim glasovanjem ob vsakokratni donaciji, če bo komisija izbrala več finalistov.

Z izbranim ustvarjalcem bo Kino Šiška podpisal pogodbo, s katero se bo izbrani zavezal, da bo sredstva porabil za prijavljeni projekt, da bo projekt izvedel do določenega roka in da bo projekt premierno predstavil v okviru mednarodnega plesnega festivala CoFestival 2017. Kino Šiška bo zagotovil tudi produkcijske pogoje za izvedbo ter nudil medijsko podporo.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Več informacij: Uroš Bonšek (uros.bonsek@kinosiska.si/030 310 105).

 

KE

 

Kino Šiška – član Evropske plesne mreže EDN

Kino Šiška je vključen v Evropsko plesno mrežo EDN (European Dancehouse Network) – omrežje 35 evropskih plesnih hiš iz 22 držav, ki si na podlagi zaupanja in sodelovanja delijo skupno vizijo razvoja plesne umetnosti prek državnih meja. Glavni cilj mreže EDN je sodelovanje pri doseganju trajnostnega delovanja plesnega sektorja in povečanje pomembnosti raznolikosti plesnega plesa znotraj plesne javnosti.

Plesne hiše imajo infrastrukturo za produkcijo, raziskovanje in predstavljanje plesa, podporne sisteme za profesionalne koreografe in plesalce, poleg tega pa pod neodvisnim umetniškim vodstvom izvajajo javni mandat. Vzporedno s stalnim letnim programom organizirajo izobraževalne in vključevalne dejavnosti ter se redno posvečajo plesu in sorodnim področjem tako v lokalnem kot mednarodnem smislu.

EDN je vse od ustanovitve leta 2009 krovna organizacija za različne projekte sodelovanja, kot so modul-dance, EVDH – European Video Dance Heritage, Léim, Communicating Dance, Chin-A-moves, Kore-A-moves in Dance Dialogues Africa. Nekatere od teh je omogočila podpora evropskega programa Kultura. Ob ohranjanju individualnih posebnosti in razlik ter horizontalnem delovanje na področju metod in vaje vsi člani sodelujejo med seboj pri spodbujanju koncepta raznolike Evrope, zagotavljanju trajnostne prihodnosti za plesni sektor in krepitvi njegovega pomena.

cb logo  LOGOTIPAEDNEU

 

 

Otvoritveni govor CoFestivala 2015

M:  Spoštovana publika,

D:  dragi prijatelji.

M & D: Dober večer in dobrodošli na otvoritvi nove izdaje CoFestivala.

D: …na otvoritvi festivala, ki smo ga ustvarili s stotimi euri.

M: …napačno si prebrala, hočeš povedati, festivala, ki smo ga ustvarili z milijon euri?

D:   Mitja, dobro veš, de je CoFestival nekaj čez sto in da je najbolje, da pustiva da o tem Kako ustvariti festival s sto in miljon euri odigrata Biljana in Ivana v sklopu njunega dogodka.

M: se strinjam (smeh)

D: Letošnji mednarodni festival sodobnega plesa, ki gosti stoenega umetnika in se bo odvijal vse do 6. decembra na različnih ljubljanskih prizoriščih ponuja nabor raznolikih umetniških dogodkov.
M: S sodelovanjem odpiramo prostor različnim umetniškim praksam, ki se na tak ali drugačen način zrcalijo v sodobnem plesu. Postregli vam bomo z mednarodnimi produkcijami, koreografskimi delavnicami, predstavitvami, pogovori in filmskim popoldnevom.

D: Festival vzpostavlja skupni prostor in vzpodbuja medsebojno pomoč.
Je srečanje umetniške in produkcijske moči Kina Šiška in Nomad Dance Akademije kot tudi sodelovanja s partnerji doma in na tujem.

M: Umetnost so-bivanja je ponovno slogan ali bolje rečeno recept festivala. Z oblikovanim programom se gibljemo na presečišču družbe in umetnosti, ki ga razumemo tudi kot korak k  dejanskemu sobivanju.

D: Človeštvo in umetnost še nikoli nista bila tako odtujena od svojega bistva. Nekateri nas prepričujejo, da na svetu ni dovolj sredstev, da ni dovolj prostora za vse nas. Menim, da je vse stvar organizacije in razdelitve sredstev. Zato imata človeško in umetniško Sobivanje v zadnjem času še večji in globlji pomen.

M: S tehnološkim znanjem in medijskimi pridobitvami se širijo mehanizmi obvladovanja, ki jih označujemo kot kultura strahu. Dosegli so svoj največji in grozljiv razmah v zadnjem času s spodbujanimi dogodki kot so finančna kriza in varčevanje, negotova prihodnost, napovedi epidemij, terorizem in tudi begunska problematika.

D: Ne bojimo se sprememb, bojimo se nadzora človeka in neobvladljivega širjenja kulture strahu. Ker svojega dela ne morem več ločiti od sebe, in svojih idej od idej svojih sodelavcev, potrebujem prostor sobivanja, kjer se učim in spreminjam. Le kdo bi rad bil čedalje samo še bolj on sam!?

Sobivanje je za nas platforma za urjenje v spoštljivosti in enakovrednosti.

M: Potrebujem sobivanje, ki temelji na družbeni strpnosti, sprejemanju drugačnosti in večkulturnosti.
Ne smemo si odvzeti pravice do volje do sprememb in ne smemo privoliti v manipulacijo umetnosti za kulturo strahu. Človeštvo in umetnost potrebujeta borce za spremembo in umetnike za drugačnost.

D: Naj bo sobivanje izziv in priložnost za nas in za umetnost.

M: Saj veste, ne gre samo za otroke, za nas vse gre.

D: Mi vsi smo raznolika enakopravna družina.

Nedeljski plesni večer s CoFestivalom

V nedeljo 30.11. ne zamudite plesnega večera s CoFestivalom. Ob 19. uri vabimo v Kino Šiška na ogled dokumentarne predstave o življenju plesalk v Srbiji z naslovom Balerine, in ob 21. uri na Šentjakobski oder Lutkovnega gledališča Ljubljana na Plesni večer Mary Wigman. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalcem Fabianom Barbo, ekvadorskim plesalcem in koreografom.

Otvoritev CoFestivala

Približuje se otvoritev tretje izdaje CoFestivala. Ne zamudite plesne predstave avstrijske koreografinje Doris Uhlich – More than naked (Več kot goli) v petek 27.11. ob 20. uri v Kinu Šiška. Po predstavi se bomo v preddverju združili in prepletali po glasbenem izboru Doris Uhlich.

Ne zamudite tudi ostalih festivalskih dogodkov. V devetih dnevih vam bomo postregli z mednarodnimi produkcijami, koreografskimi delavnicami, predstavitvami, pogovori in filmskim popoldnevom.

CoFestival 2015

Mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival tudi v tokratni ediciji ponuja nabor raznolikih umetniških pristopov, s katerimi želimo intervenirati v polje pogleda v želji, da kolektivno reflektiramo imaginarne figure, s katerimi se družbeno prozivaja in konstitutira.

Dogodki, ki jih na festivalu predstavljamo, se vsak na svoj način vpisujejo v teme sobivanja in s tem ustvarjajo pogoje novim estetikam. Z njimi prevprašujemo ranljivost golih teles brez ideologije in provokacije (Doris Uhlich: More Than Naked), pozicijo marginaliziranih skupin v družbi (Per.Art: Prazen glas; Igor Koruga: Exposé), pozicijo gracioznih in pogosto neslišnih glasov balerin (Forum za novi ples in Minja Bogavac: Balerine), izpostavljamo improvizacijo kot orodje, postopek in uprizarjanje (delavnica in predstava Andrew Morrish: Oh Well Part 5; Aleksandra Janeva Imfeld: Move-r); arhiviranje kot umetniški proces (Fabián Barba: Plesni večer Mary Wigman) v relaciji do arhiviranja umetniških procesov (Nomad Dance Institute: Arhiviranje koreografskih postopkov v regiji in delavnica z Danielo Hahn; Predstavitev nove številke revije Maska: Dokumentacija in uprizarjanje (št. 172–174)). Premišljujemo festivale kot tisto polje, ki vse bolj zahteva premislek v obliki (samo)kritike in s tem odpira možnost premisleka o njegovih potencialih ter ustvarjanja pogojev drugačnega delovanja (Ivana Vaseva in Biljana Tanurovska – Kjulavkovski: Kako ustvariti festival za 100 in 1 milijon eurov). Pozabiti ne smemo na umetnike, na njihovo ranljivo pozicijo, ki je lahko enako marginalna, izpodrinjena in izkrivljena, kar se še posebej razkrije s časovnim odmikom in v tematizaciji perečih družbenih tem. Festival tako zaključujemo s filmskim popoldnevom (Nicholas Kaufmann, Wilhelm Prager: Wege zu Kraft und Schönheit – Ein Film über Körperkultur; Stefano Liberti, Andrea Segre: Zaprto Morje), s katerim želimo odpreti debato in skupaj z občinstvom premišljevati možne odprte relacije, povezave in mesto našega lastnega bivanja.

S festivalom izpostavljamo pozicije, v katerih se estetika predstave kot tudi njen nosilen element giba razkrivata kot izmuzljiva, festival pa s tem izpostavljamo predvsem kot prostor srečanja in tudi kot možnost sobivanja različnih političnih stališč in ne le kot infantilno občudovanje ‘popolnega telesa’ in plesne tehnike.

Ekipa CoFestivala, Kina Šiška, Nomad Dance Academije se s sopodporo festivalskih partnerjev in z oblikovanim programom giblje na presečišču družbe in umetnosti, ki ga razume tudi kot možen korak k dejanskemu so-bivanju.

Produkcija in realizacija: Center urbane kulture Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija

Umetniško vodstvo: Dragana Alfirević, Goran Bogdanovski, Mitja Bravhar, Dejan Srhoj, Rok Vevar, Jasmina Založnik

 

 

CoFestival 2015 – vstopnice že v prodaji!

Z veseljem vas obveščamo, da so vstopnice za dogodke CoFestivala 2015 že v prodaji na Eventimovi spletni strani in Eventimovih prodajnih mestih.

Več informacij o vstopnicah>