UKREP

Festival plesnih perspektiv Ukrep sta leta 2008 zasnovala Rok Vevar in Sinja Ožbolt. Njegov namen je odziv na potrebe in razvojna vprašanja na področju sodobnega plesa.

V središče med drugim postavlja sledeče cilje: (1) združiti v kreativnem dialogu domače plesne ustvarjalce na začetku njihovih samostojnih poti, (2) odzvati se na vsakokratne potrebe plesne scene z artikulacijo pogojev za kratkoročni in dolgoročni razvoj vsebin sodobnega plesa v Sloveniji, (3) postaviti v kreativni dialog umetnike, teoretike in producente sodobnega plesa v Sloveniji, (4) se disciplinarno izogibati lamentaciji o kulturni politiki, (5) prizadevati si za decentralizacijo sodobno-plesne scene v Sloveniji z združevanjem plesnih ustvarjalcev iz različnih slovenskih mest, (6) odpirati nove forme in metode festivalskega programiranja v skladu z vsakokratnimi potrebami, (7) izzvati reaktivnost sodobnega plesa na umetniške, družbene, politične probleme določenega sodobnega trenutka, (8) pripraviti sodobni ples določenega trenutka na redifinicijo, reteoretizacijo in reaktikulacijo svojega sodobnega in emancipatornega modusa ter (9) s selekcijami, strategijami in ukrepi artikulirati vznikajoče fenomene sodobnega plesa na enem mestu.