PLESKAVICA

Pleskavica je sodobnoplesni festival. V četrti ediciji nadgrajuje in poglablja vzpostavljene premise, ki jih je postavila leta 2011, hkrati pa iz eksperimentalnega premika akcent na procesnost in njegovo navezavo na izobraževanje.

Izhodišče Pleskavice 2011 je bilo preizprašati ustaljene festivalske formate in možnosti njegove rekonceptualizacije v njegovi čisti potencialnosti. Umetniški vodje festivala, v sestavi Dragane Alfirevič‡, Dejana Srhoja in Jasmine Založnik, so drugačen festivalski koncept formirali več mesecev. Pleskavica je tako postala bolj simbolna perspektiva kot materialen kulturni produkt; vpogled v način, kako smo dandanes vajeni delati umetnost in tako v središče postavili procesnost v vsej njeni pestrosti. Ustvarili smo odprt prostor za kreacijo in izmenjavo, v katero je v devetih festivalskih dnevih vstopilo okoli 30 ustvarjalcev (plesalcev, koreografov, teoretikov, dramaturgov, kritikov) iz domačega in mednarodnega prostora. Pleskavica se je diseminirala v različne ustvarjalne formate, med katerimi so nekateri že zaživeli, medtem ko se drugi šele premišljujejo. Nekateri začrtani programski premisleki so rezultirali v partnerskih festivalih NOMAD Dance Academy, na festivalih Kondenz (Beograd), LocoMotion (Skopje) in Antistatic (Sofia). Skozi mrežo Jardin d“€™Europe pa se znanja in spoznanja diseminirajo tudi k partnerskim organizacijam iz Belgije, Švedske, Izraela, Romunije in Madžarske.

Osrednje značilnosti Pleskavice 2011 smo označili s sledečimi pojmi: odprtost, procesualnost, eksperimentalnost, nehierarhičnost, odgovornost, skupno odločanje, kolektivno kuratorstvo in kolektivno avtorstvo.

Pleskavica 2012 in 2013 sokreira CoFestival kot njen vezni člen in kot prostor srečevanj in pretoka ljudi, idej in projektov.

www.ficobalet.org/pleskavica2011.htm