Elisabeth Zimmermann

je koordinatorka študijskega programa MEi:CogSci na Dunajski univerzi. Študirala je človeško biologijo in kognitivne znanost. Vedno jo je zanimala povezava med “telesom” in “umom” ali “kognicijo”, “čustvom”, “gibom”. Kot pravi sama: “V bistvu nerada uporabljam te izraze, ker nam dajo misliti, da so to povsem različne stvari. Tega jaz ne mislim.” Navdušuje jo sprememba v zaznavanju, načinu doživljanja sveta in najbrž tudi sebe, ki jih povzroči način, kako se gibljem. V svojem doktoratu raziksuje  kako osmišljujemo okolico/svet preko gibanja, predvsem pa kakšno vlogo ima igrivnost pri celotni stvari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *