Modul-dance

www.modul-dance.eu
www.edn-network.eu

Modul Dance je projekt sodelovanja med 22 evropskimi plesnimi hišami in medijskimi institucijami iz 15 držav, ki ga podpira Mreža evropskih plesnih hiš in ga v okviru Programa kultura financira Evropska komisija.

Projekt Modul Dance je usmerjen v spodbujanje neodvisnih profesionalnih umetnikov na področju plesa, kar uresničuje z upoštevanjem edinstvenih virov in objektov, ki jih nudi vsak od projektnih partnerjev, njihovih posebnih gospodarskih in kulturnih kontekstov ter možnosti, kako slednje kar najbolje uporabiti in okrepiti tako na lokalni kot evropski ravni.

Upoštevajoč povedano, je cilj projekta Modul Dance povsod po Evropi ustvariti optimalne produkcijske pogoje za umetnike, plesalce in koreografe ter tako olajšati njihovo mobilnosti in spodbujati širjenje njihovega dela.

Projekt je zasnovan kot modularni sistem, ki spodbuja ustvarjalne delovne procese vsakega umetnika. Vsak sodelujoč umetnik ima možnost, da spozna 4 modularne faze: raziskavo, rezidenco, produkcijo in predstavitev del. Obetavni mladi umetniki imajo na voljo premodularni program, v okviru katerega imajo povsem proste roke, da v plesni hiši enega od partnerjev izvedejo krajšo rezidenco. Vzporedno z modularnim procesom poteka dodaten umetniški program, ki vključuje konference, umetniške truste, projekcije filmov, turneje in festivale.

Predvidevamo, da bo v okviru projekta podprtih vsaj 40 koreografov, da bo v mednarodnih izmenjavah in predstavitvah sodelovalo približno 500 umetnikov in da bo po vsej Evropi prikazanih vsaj 400 predstavitev njihovih del.

Skupni stroški projekta znašajo 4.345.000 evrov (s 50% financiranjem s strani EU). Projekt Modul Dance poteka od junija 2010 do decembra 2014.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *