Transmit Walk

interaktivno umetniško delo
Cona (Irena Pivka & Brane Zorman)

02/06/2012, 16.00-18.00
03/06/2012, 16.00–18.00
Špica na Prulah

Obiskovalci, opremljeni z RFID kodo, so vabljeni na mini sprehod, na katerem spremljajo zvočne zgodbe. Zgodba, prepuščena izbiri obiskovalca, se razkriva postopno, po delčkih in skozi sprehod med odjemnimi mesti, postavljenimi na razdalji nekaj metrov, kjer koda obiskovalca samodejno sproži zvočni posnetek.

Tokratna prva postavitev projekta je prvenstveno namenjena usposobitvi orodja in preverjanju delovanja Prouciti nameravmo, kako obiskovalec lahko dojame in sledi zvočnim zgodbam. Tako so izbrane in obdelane zgodbe zametek postavitve, ki jo pripravljamo za prihajajoče obdobje.

Avtorja: Brane Zorman, Irena Pivka
Programiranje: Slavko Glamočanin, Vasja Progar
Tehnična izvedba: Marko Trstenjak
Produkcija: Cona

Festival Ukrep v sodelovanju s Cono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *