Tandem Kitch in skupina Magnet

predavanje
Tandem Kitch, Dragana Alfirević Srhoj

01/06/2012, 17.00–20.00
Plesni Teater Ljubljana

Umetniške prakse znamke Kitch. Nujnost političnega v performativnem. Subverzivne ulične akcije skupine Magnet v 90-ih letih prejšnjega stoletja v Srbiji. Predavanje izvaja Ekvilib Inštitut v okviru programa umetnosti Globalna SOFA (www.sofaglobal.org).

Festival Pleskavica v sodelovanju z Globalno SOFA in Ekvilibom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *